dutch androids dream of electronic magazines

dick_p_dromen_1979_1 dick dick 3 dick 2

Gisteren, op de sterfdag van Philip K. Dick, lanceerde uitgeverij Lebowski het Engelstalige online tijdschrift 2.3.74, met ‘grounded sf-verhalen’ van Nederlandse en Vlaamse auteurs. In het eerste nummer verhalen van Hanna Bervoets, Jerry Goossens, Joost Vandecasteele, Erik Nieuwenhuis, Willem Bosch, PJ Pancras en mij – ik droeg een herschreven versie bij van ‘Al die dooie baasjes’ uit de bundel Elektriciteit: ‘Catching Dogs with Dogs’; het is vertaald door Kristen Gehrman.

Meer informatie hier, het tijdschrift zelf is hier te vinden.

 

 

 

Advertenties
Geplaatst in schrijven | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

longlist

wia longlist

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , | 2 reacties

lux aeterna

IMG_20170524_154332944 IMG_20180216_142818718_HDR

Wanneer ik op weg naar mijn moeder van station Naarden-Bussum naar Huizen wandel, loop ik nadat ik langs het beukenpad heb gelopen en de Oud Bussummerweg ben overgestoken vaak even het kleine naaldbos in. Dat bestaat uit smalle, bruine, recht omhoog rijzende stammen waar het licht van de laagstaande zon op allerlei manieren doorheen kan vallen, in schuine balken van zacht licht. Je loopt ook zacht, over dennennaalden van jaren, vanmiddag lagen er nog overal groene dennentakken van de storm van een paar weken geleden. Je kan dwars door het bos heen kijken, aan het eind zie je tussen de donkere stammen een onwerkelijk lichtgroen oplichten, daar ligt een stuk land met gras, maar het is alsof het licht daar zelf woont, lichtgroen lichtgevend licht, iets waar je naartoe moet lopen zodra je het ziet.

Toen ik de eerste keer uit het naaldbos stapte en aan de rand van dat veld stond, zag ik bij mijn voeten een grafkaars staan, een waxinelichtjeshouder van rood plastic met een koperkleurig dekseltje met ronde luchtgaatjes. Hij stond klem tussen twee stenen, en ik stelde me voor dat het een persoonlijke herdenkplek was van iemand die hier zo nu en dan naartoe liep om een waxinelichtje aan te steken en herinneringen op te halen aan iemand die er niet meer was.

De grafkaars is al lang geleden verdwenen, en toen ik vanmiddag uit het bos stapte, zag ik dat er nog maar één steen lag, de andere was weg, meegenomen waarschijnlijk, hoe kan een steen anders verdwijnen? Er kwam een vrouw langs met een poedel, beiden woonden ongetwijfeld in een van de villa’s in de buurt, toen ze weg waren zag ik dat er vlakbij een bankje stond, ik had daar nooit op gezeten, ik weet niet eens zeker of ik het al eerder had gezien, maar het moest er al een tijd hebben gestaan, het hout was behoorlijk verweerd.

Ik liep naar het bankje en ging zitten. Om me heen zaten overal gaten in de bodem, gegraven door honden nam ik aan, in verwoede pogingen iets te vinden of misschien alleen maar om het graven zelf. Terwijl ik naar het veld keek waar het licht woont, at ik op mijn gemak een boterham. Ik had geen haast, ik hoefde alleen wat spullen van mijn moeder op te halen uit haar kamertje dat al bijna helemaal ontruimd was.

Toen ik opstond, zag ik dat ik op letters had gezeten: iemand had rip ZOE in het hout van de bank gekerfd, rust in vrede, ik hoop dat ze dat doet.

IMG_20180216_142752430_HDR IMG_20180216_142651971

Geplaatst in leven | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

een tijdelijke huisgenoot

 

 

Ik liep over de Reguliersgracht, ik was in een goede stemming, ik had die dag mooie berichten gehad en ziek was ik ook niet meer. Achter de donkergroene deur van het pand waar ik langs liep, hoorde ik geklop.

‘Binnen!’ riep ik joviaal.

De deur werd geopend en een magere man stapte aarzelend naar buiten. Hij droeg een grijs pak en een loshangende regenjas.

‘Ja?’ vroeg hij aarzelend.

‘Goedemiddag,’ zei ik opgewekt, ‘komt u verder.’

De man stapte de stenen treden af en keek om zich heen. ‘Hier woont u?’ vroeg hij.

‘Hier woon ik,’ knikte ik.

‘Ruim,’ zei man terwijl hij naar het water en naar  de wolken keek.

‘Ja,’ zei ik, ‘ik heb geen klagen.’

‘En dit is allemaal van u?’

‘Nee, nee, zo is het ook weer niet,’ zei ik.

De man knikte. ‘U huurt,’ zei hij. ‘Ik dacht ook al, al dat onderhoud, daar zou je niet graag verantwoordelijk voor zijn. Hoe hoog is het hier?’

‘Geen idee,’ zei ik.

‘Brede gangen,’ zei hij. ‘En al dat water. Veel personeel?’

‘Nee, zo ligt het niet helemaal,’ zei ik.

‘U bent te bescheiden,’ zei de man, ‘ik begrijp dat wel.’

Ik begon weer te lopen, en hij liep met me mee, terwijl hij om zich heen bleef kijken. Al na een paar meter zag ik dat hij ongerust werd. ‘Ik ben wel erg plotseling komen binnenvallen hè,’ zei hij. ‘Vind u dat niet erg?’

‘Nee hoor,’ zei ik. Hij leek bijna teleurgesteld door dat antwoord. ‘Misschien stoor ik u? Wat was  u van plan te gaan doen?’

‘U stoort helemaal niet,’ zei  ik. ‘Ik sla zo meteen af naar de Prinsengracht, bij de volgende brug is een café waar ik koffie wil gaan drinken. Verder had ik geen plannen voor vanmiddag.’

De man knikte ernstig en bedachtzaam. We sloegen af naar de Prinsengracht. Opeens verscheen er een sluwe uitdrukking op zijn gezicht. ‘En stel nu,’ zei hij gehaast, ‘stél nu dat ik me opeens een belangrijke afspraak herinner… Hoe kom ik dan weer buiten?’

Ik haalde mijn schouders op en wees naar de grachtenpanden om ons heen. ‘Op dezelfde manier waarop u hier bent gekomen,’  zei ik. ‘Deuren genoeg.’

‘Ja ja,’ knikte de man. ‘Ja ja.’ Volkomen onverwacht rende hij weg. Hij stormde een trap op en probeerde de deur. Toen die niet meegaf, rende hij weer naar beneden, naar het volgende pand, om daar de deur te proberen.

Terwijl hij met openhangende regenjas haastig van deur tot deur rende, ging ik het café binnen. Ik pakte een krant en bestelde een koffie. Ik had mijn eerste slok nog niet genomen of de man plofte voor me neer. ‘Ik kom hier niet meer weg,’ zei hij. Hij keek om zich heen naar de andere gasten en begon op zijn nagels te bijten.

‘Blijft u rustig zitten,’ zei ik. ‘Trek uw jas uit, dan bestel ik iets voor u. Koffie?’ De man knikte afwezig, maar hij trok zijn regenjas uit en hing hem over de rug van de stoel. ‘Even iets drinken,’ zei hij zacht, alsof hij tegen zichzelf sprak. ‘U heeft zelfs een café, u heeft het goed voor elkaar.’ Ik hield een passerende ober aan en bestelde een kop koffie en een stuk appeltaart met slagroom. De man tegenover me zag er mager genoeg uit. Terwijl ik wat in mijn krant probeerde te lezen begon hij nerveus te zuchten.

‘Gaat het?’ vroeg ik.

Hij knikte, maar toen de ober de koffie en de appeltaart voor hem neerzette, sprong hij geschrokken op. Hij ging meteen weer zitten en fluisterde: ‘Dank u’ tegen me, maar nadat hij  een paar happen van zijn appeltaart had genomen kwam hij weer overeind. Hij rende naar het toilet, kwam vrijwel onmiddellijk weer naar buiten en verdween achter de deur naast de bar. Er klonken geluiden van vallend materiaal, daarna verscheen hij weer, met een verwilderde uitdrukking op zijn gezicht. Hij ging hijgend tegenover me zitten. ‘Ik kom hier echt niet weg,’ zei hij, ‘er is nergens een uitgang.’

De ober kwam op ons af en vroeg aan de man of hij wilde vertrekken. ‘Ja heel graag,’ zei de man, ‘maar ik weet niet hoe.’ ‘Ik zal het u laten zien,’ zei de ober. Hij trok de man omhoog, sleepte hem naar de deur en gooide hem naar buiten, de gracht op. Ik nam een haastige slok koffie, pakte de regenjas van de stoel tegenover me en verliet het café.

De man stond midden op straat. Hij beefde een beetje. ‘De houding van uw personeel…’ zei hij. ‘Ik ben u dankbaar voor uw gastvrijheid maar ik wil nu heel graag naar huis.’ Hij keek om zich heen, naar alle deuren aan de gracht. ‘Maar ik weet niet…’

‘Weet u nog uit welke deur u kwam?’ vroeg ik.

‘Nee,’ zei de man. ‘Ja. Daar ergens.’ Hij wees in de richting van het kruispunt met de Reguliersgracht.

‘We vinden het wel,’ zei ik ‘Ik loop wel even met u mee.’

We liepen terug zoals we gekomen waren.

‘Het is niet dat ik ondankbaar wil zijn…’ zei de man.

‘Nee, nee,’ zei ik, ‘het is goed.’ We sloegen de Reguliersgracht in. De man slikte een paar keer, ik zag zijn adamsappel wild bewegen.

‘Volgens mij was het daar ergens,’ wees ik.

De man schudde zijn hoofd, maar opeens klaarde zijn gezicht op. ‘Hier kwam ik binnen!’ zei hij. Hij liep de stenen treden op en probeerde de deur. Die zat op slot. Hij bleef  proberen en wierp daarbij steeds blikken op mij, met lichte paniek in zijn ogen, en schaamte, alsof hij liever niet had dat ik hem in deze toestand zag.

‘Misschien heeft u een sleutel,’ zei ik.

Hij keek me even aan, alsof mijn woorden tijd nodig hadden om tot hem door te dringen. Daarna stak hij zijn hand in zijn broekzak en haalde een kleine sleutelbos tevoorschijn. Eén van de sleutels paste. Hij stapte gehaast naar binnen, riep snel ‘Nog bedankt voor de gastvrijheid!’ en liet de deur achter zich dichtvallen.

Zijn regenjas hing nog over mijn arm. Ik liep de stenen trap op en klopte op de deur. ‘Hallo?’ riep ik, ‘ik heb uw jas.’ Maar hoe ik ook klopte en bonsde, er werd niet opengedaan.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, verhalen | Tags: , , | 15 reacties

de man met de zaag

 

Ergens had ik gelezen dat wandelaars ook dit weekend nog werd ontraden bossen te betreden maar ik dacht: twee dagen na de storm zullen de grootste takken toch wel gevallen zijn. Dus wandelde ik van station Naarden-Bussum naar Huizen. Hier en daar waren bomen om- en takken afgewaaid, maar aan de verse zaagsneden te zien was de schade inmiddels geïnventariseerd en waren gevaarlijke situaties verholpen.

De imposante beuken die met hun dikke knoestige stammen en grillige takken langs het zandpadgedeelte van de Oud Blaricummerweg staan hadden het hard te verduren gehad, de wind was over de akkers met volle kracht komen aanstormen. Er lag er eentje omver geblazen met de wortels omhoog, en even verder, aan het begin van het bospad,  lag er nog een, nog dramatischer: net boven de wortels afgebroken, alleen nog met een splinterende flinter met de basis van de stam verbonden, de lege takken hulpeloos uitgestrekt tussen de andere, kleinere bomen die nog overeind stonden – misschien waren die blijven staan omdát ze kleiner waren.

Het was een verschrikkelijk gezicht, iets waarvan je je blik wilt afwenden, je voelde de  schaamte van die grote knoestige liggende beuk, onmachtig, volstrekt hulpeloos, als een imposante maar breekbare bejaarde die zijn hele leven aan het hoofd van iets groots heeft gestaan en nu in zijn badkamer is gevallen en niet meer overeind kan komen; en hij hoopt dat hij dood zal gaan voor de thuiszorgmedewerkster hem in deze vernederende positie aantreft.

Toen ik dichterbij de boom kwam, hoorde ik zijn machteloze gemompel. Gottegottegot. Dit gaat niet meer goed komen. Wat hoor ik in de verte? Dat is gezaag. Ha, gezaag. Goddank. Wat staat daar nou? Loop nou door man, loop in godsnaam door. Wat sta je daar nou te kijken. Nooit eerder een omgeblazen boom gezien? Wacht, gaat hij iemand bellen? “Moet je hier komen, hier ligt er nog eentje, die moet je zien zeg!” Nee, hij gaat niet bellen, nee, hij gaat een foto nemen. Een foto. Nee toch?

Ik nam geen foto.

Voor de man met de zaag komt zouden gevallen oude bomen met een groot wit laken moeten worden bedekt.

 

 

Geplaatst in leven, wandelen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

van twee kanten

 

Naar het Stedelijk gelopen, om te kijken naar de nieuwe opstelling van de vaste collectie. Die opstelling heet Stedelijk Base en ‘beslaat de gehele nieuwe vleugel van het museum’, volgens de website van het Stedelijk. Dat is niet zo, de nieuwe vleugel is in 2006 afgebroken en in plaats daarvan kwam de opvallende verschijning die de Badkuip wordt genoemd – en daar is die opstelling gemaakt.

De inrichting van Stedelijk Base is ontworpen door Rem Koolhaas, ik had er al over IMG_20171221_140406758gelezen, ik had er foto’s van gezien, ik had al gelezen dat het op een winkel of een uitdragerij leek – en inderdaad, maar dat was nu juist wel spannend. Bekende en overbekende werken uit de vaste collectie hangen op witte dan wel donkergrijze stalen schotten dicht op elkaar, chronologisch dan wel thematisch geordend, het is een labyrint waarin ik meteen de weg kwijtraakte. Je kon het labyrint zelfs van boven bekijken, vanaf het dak van het model van het interieur van het Rietveldhuis – iets dat doet denken aan de torens bij doolhoven in pretparken, waarvandaan je de ronddolenden kan toeroepen dat ze naar links moeten, of naar rechts, of rechtdoor.

IMG_20171221_140653204De werken hingen allemaal dicht bij elkaar, boven en onder elkaar, het was eigenlijk onmogelijk om in de vertrouwde pose van de kunstliefhebber voor één stuk in artistieke contemplatie te blijven stilstaan, je werd te snel afgeleid door alles wat er omheen hing. Ook genres hingen door elkaar. Het is even wennen om naast een Barnett Newman een verticale opstelling van drie stoelen te zien hangen. Het zou mooi zijn als je een van die stoelen van de muur mocht halen en voor het schilderij zetten, om dat vervolgens eens goed in je op te nemen, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is. IMG_20171221_135944294

Het was nieuw, het was anders, het werkte – maar dan vooral als ervaring. Het ging een beetje ten koste van de kunst. Niet alleen van de kunstwerken, ook van de kunst. Het deed me inderdaad denken aan een winkel, een kijkdag, ze hadden er eigenlijk ook nog gewoon prijskaartjes bij moeten hangen om de illusie compleet te maken. Want juist die illusie maakte het interessant.

Kunst komt van twee kanten, het is een concept waar je je zelf ook binnen moet bevinden. Ik kom als gelovige naar het museum, verwacht blijkbaar nog steeds een eredienst met witte zalen en zorgvuldig geplaatste kunstwerken, en wordt geconfronteerd met een heidense opstelling. De werken zijn hun fluïdum kwijt, ze zijn decoratie geworden, onderdeel van een ander concept, het concept opstelling. Het was interessant om in dát concept rond te dwalen, maar de kunst maakte minder indruk op me.

Maar ook dat was goedbeschouwd geen onprettige ervaring, omdat het allerlei vragen opriep. Stel dat de vaste collectie van het Rijksmuseum hier hing, zou ik dan hetzelfde voelen? Of heeft het ook te maken met de houdbaarheid van moderne kunst, is die meer afhankelijk van de afspraak dat we er in een rustiger, witgeschilderde omgeving naar kijken, dat we haar in ieder geval in een lichtelijk gewijde omgeving presenteren p1000268 guggenheimals kunst? Ik herinner me dat ik ooit in New York door het Guggenheim rondliep (letterlijk rondliep dan ook nog) tijdens een tentoonstelling van Kandinsky en dat ik zo getroffen was door de architectonische ervaring dat de tentoongestelde werken gereduceerd werden tot decoratie van die ervaring.

(Bij oudere kunst moet je ook uitkijken, leerde ik toen in het Rijks de met diamanten bezette schedel van Damien Hirst werd geëxposeerd. Maar die ervaring kan ik nu niet delen, ik heb hem uitgeleend aan de verteller van Mannen zonder kinderen. In hoofdstuk 7 legt hij uit wat hem overkwam toen hij op Sinterklaasavond 2008 naar die schedel ging kijken. Als  ik een beetje doorwerk is het over een jaar te lezen.)

IMG_20171102_122055216

 

 

Geplaatst in kunst, schrijven | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

de verontwaardigde echoput, of: kut, fuck en borsten tellen met carel peeters

 

Je hoopt natuurlijk altijd dat de boeken die je schrijft iets oproepen bij de lezer, maar dan bij voorkeur niet de gevoelens waarmee Carel Peeters te kampen kreeg toen hij Winter in Amerika las. In het laatste nummer van Tirade (nr 469) doet hij in zijn rubriek ‘Kroniek van de roman’ verslag van zijn bevindingen. Nou ja – verslag; met een niet al te scherp geslepen bijl doet hij zijn best het boek in stukken te hakken.

Winter in Amerika blinkt volgens Peeters uit ‘door kunstmatigheid en levensloosheid [sic]’, het boek ‘is zo dood als een pier’ en is geschreven ‘met een door niets verantwoord cynisme’; bovendien zit het boek vol ‘staaltje[s] ongein’ en ‘leunt [het] op een en al ongeloofwaardigheid’. Dat klinkt niet al te best, maar toch is er een lichtpuntje, blijkt tegen het eind van Peeters’ kroniek: ‘Winter in Amerika zou een totaal lusteloos boek zijn wanneer er niet een hoofdstuk was waaruit blijkt dat Van Essen misschien toch wel kan schrijven. Dat is hoofdstuk 15 waarin de redactrice op bezoek gaat bij al lange tijd gelukkig getrouwde studievrienden’. Niet alles is verloren, er steekt nog een stukje van de mast boven de waterlijn uit waaraan ik me kan vastklampen.

Eigenlijk is het stuk van Peeters een aanval op Arie Storm. Die besprak op 30 september in Het Parool de laatste roman van Thomas Verbogt,  Alles moet nog beginnen, en wijdde in hetzelfde stuk ook nog een paar woorden aan Winter in Amerika; hij gaf beide boeken vier sterren. Storm pleit in die recensie voor ‘leven in de literatuur’ en op de een of andere manier vindt Peeters dat in tegenspraak met wat de hoofdpersoon van Storms laatste roman, Een diadeem van dauw, over het lezen van literatuur beweert. Peeters zet dus een uitspraak van Storm als criticus en een uitspraak van een personage uit een roman van Storm als gelijkwaardige stellingen naast elkaar en haalt vervolgens twee pagina’s lang Winter in Amerika door de mangel om een tegenspraak in de literatuuropvattingen van Storm aan te tonen.

Het is een wat verwarrend betoog geworden, dat ik nu niet ga samenvatten. Voor degene die alle details wil weten, het nummer van Tirade ligt nog een paar weken in de winkel (maar kost wel 12,50; daar kan je bijvoorbeeld ook De ongewone lezer van Alan Bennett voor kopen en dan hou je nog 2,50 over). Door zijn stuk aan Arie Storm op te hangen, kreeg ik al lezend wel het idee dat Carel Peeters over mijn hoofd heen iets met iemand anders uitvocht. Hoewel, ‘over mijn hoofd heen’ – dwars door mij hoofd heen, eigenlijk. Dwars door mijn hart. Nou ja, zeker wanneer de andere partij met losse flodders schiet, is het ook weer niet zo erg om eens een keertje wat kogels op te vangen voor Arie Storm.

strooien met kut en fuck

Personages, boodschap, titel – er deugt volgens Peeters niets van mijn boek, afgezien dan misschien van hoofdstuk 15. De verteller, Katja Ouwehand, de redacteur van de uitgeverij die de stokoude schrijver Winter begeleidt, is volgens Peeters totaal ongeloofwaardig. Ze heeft de toon ‘van een macho. In de roman wordt door haar lustig met kut en fuck gestrooid, niet bepaald karakteristiek voor iemand van in de vijftig die meer dan twintig jaar bij een uitgeverij werkt.’ Ik heb meteen even het bestand geraadpleegd en een zoekactie op touw gezet. In 224 pagina’s komt drie keer ‘kut’ voor, en één keer ‘fuck’. Als Carel Peeters dat strooien noemt, kan ik voor de kinderen in zijn omgeving alleen maar hopen dat hij nooit voor Zwarte Piet speelt.

(Gemiddeld dus één keer per vijfenvijftig pagina’s een kut of een fuck. En nooit als los woord. Voor de volledigheid: Katja Ouwehand bedenkt dat Winter zijn memoires Kutmemoires zou kunnen noemen, en herhaalt die gedachte een regel later nog eens; verder heeft ze een keer over ‘kutvissen’ – ironisch genoeg in hoofdstuk 15, het hoofdstuk waaruit nu juist zou moeten blijken dat ik toch wel een beetje kan schrijven. In datzelfde hoofdstuk valt tot overmaat van ramp dan ook nog de fuck, wanneer Katja het heeft over ‘Jolanda en fucking Frits’.)

Door de veronderstelde ‘toon van een macho’ had Peeters sowieso moeite te geloven dat de verteller een vrouw was. ‘Dat de hoofdpersoon een redactrice is en geen redacteur van een uitgeverij zou je niet zeggen. Pas op pagina 57 dringt dat pas tot je door wanneer gezegd wordt dat iemand “afwezig naar haar borsten” kijkt.’ Eerst even dit: het juiste citaat is ‘afwezig naar mijn borsten’. En verder: in de eerste scène van het boek, de begrafenis van Winter, wordt al gemeld dat de verteller een rok draagt en stelt diezelfde verteller zich aan de begrafenisgasten voor als Katja Ouwehand; in het vervolg wordt ze geregeld door deze en gene bij haar voornaam genoemd. Je hoeft dan als lezer toch niet over bovenmenselijke opmerkingsgaven te beschikken om te concluderen dat de verteller van het boek een vrouw is. Iemand die pas echt begrijpt dat het om een vrouwelijk personage gaat als het woord ‘borsten’ valt heeft wel een erg anatomisch gerichte leeshouding. Bovendien brengt Katja haar borsten al ver voor pagina 57 ter sprake, op pagina 19, wanneer ze denkt aan de jongens die haar vroeger probeerden te zoenen. Wat Carel Peeters precies voor zich zag toen hij die scène las, laat zich alleen maar raden.

onwaarschijnlijke armzaligheid

Peeters is trouwens niet de enige die moeite had met het vrouwelijk perspectief. In haar recensie van Winter in Amerika in De Groene Amsterdammer van 13 september schreef Marja Pruis dat ‘de stem zozeer niet vrouwelijk aandoet dat de roman er des te meer een constructie van wordt […]’. Ik vond (en vind) het jammer dat ze er toen niet bij schreef waardoor die stem dan ongeloofwaardig wordt, want het is een interessant punt: wat maakt een vertelstem geloofwaardig, wanneer geloof je zo’n stem niet meer, bestaat er iets als een typische vrouwelijke vertelstem? En, om terug te keren naar Peeters, waarom zou een vrouw die (in tegenstelling tot Katja Ouwehand) strooit met kut en fuck eigenlijk niet geloofwaardig zijn? Maar Peeters wil een personage dat zich ‘karakteristiek’ gedraagt. Wat is dat eigenlijk, bestáát er zoiets? En waarom zouden personages zich volgens verwachtingspatronen van de lezer moeten gedragen, waarom zou je je niet willen laten verrassen? ‘Het is,’ schrijft Peeters, ‘onwaarschijnlijk dat een redactrice van een uitgeverij emotioneel, intellectueel en in menselijk opzicht zo armzalig is’. Afgezien van het morele oordeel over het personage dat door zijn hele stuk heen schemert, wat is er tegen onwaarschijnlijkheid? En ze mag ook niks van Peeters, als Katja nadenkt over de boekhandel die ze zou willen beginnen en vervolgens al in haar gedachten haar klanten agressief gaat bejegenen, heeft Peeters het over een ‘tamelijk bedorven gedachtegang’.

Aan de andere kant, ik herken die opwinding van Peeters wel. Als een boek je eenmaal tegenstaat, kan het niets meer goed doen en ga je je overal aan ergeren. Je verontwaardiging holt zich uit tot een echoput waarin elke kut, elke fuck, elke onwaarschijnlijkheid en elke verdorvenheid zich al weerkaatsend vermenigvuldigt totdat het kabaal oorverdovend is en je het boek alleen nog maar vloekend in een hoek kan gooien.

Dit is natuurlijk wel bij uitstek hét moment om te vertellen dat in de eerste versie, toen Winter in Amerika nog een kort verhaal in wording was, de redacteur in kwestie een man was. Pas toen ik een vrouw van het personage maakte, begon het verhaal uit te groeien tot een roman, en kreeg het personage diepgang. Ik had een paar scènes van de mannelijke redacteur geschreven maar de scènes waarin Katja haar veronderstelde cynische kijk op het uitgeversbedrijf geeft, zaten daar niet bij. De mannelijke verteller had nog helemaal geen stem, dat was nu juist het probleem met hem, daarom verving ik hem door Katja. (En gelukkig vindt niet iedereen de vertel toon geloofwaardig. Toen ik bij vpro-boeken was vroegen ze daar bij de redactie of ik Katja Ouwehand had gebaseerd op hun collega Katja de Bruin; niet zozeer om de gedeelde voornaam, maar omdat ze veel van haar in het personage herkenden.)

zorgvuldige verdieping en duiding

Het stuk van Peeters bevat nog meer opmerkingen die om commentaar smeken, zoals ‘De titel Winter in Amerika lijkt me een noodsprong’, maar ik moet vandaag ook nog langs mijn moeder. Om af te sluiten: de moeite die sommige recensenten met het boek hebben, vind ik eigenlijk ook wel weer intrigerend, ook omdat er, zoals gezegd, een moreel oordeel lijkt mee te spelen. Peeters heeft het over ‘door niets verantwoord cynisme’, Pruis gebruikte in haar recensie de term ‘naargeestig’. Beiden bedoelden die kwalificaties negatief – maar sinds wanneer zijn cynisme en naargeestigheid als het om literatuur gaat eigenlijk negatieve grootheden? Dat lijkt me een goede vraag, zeker als die opgeroepen wordt door opmerkingen van professionele lezers. Heeft het met de tijdgeest te maken, zijn we klaar met cynisme en ambivalentie, zijn de tijden daar te duister voor? Zijn we als lezers geëmancipeerd en laten we ons niet alles meer voorschotelen, laten we ons niet meer willoos onderdompelen in negatief getoonzette werelden? Willen we in romans onze eigen wereld terugzien met zorgvuldige verdieping en duiding, en zonder verrassing en cynisme?

Goed, het mogen interessante vragen zijn, maar het probleem is dat ik Winter in Amerika eigenlijk cynisch noch naargeestig  vind. Als Peeters en Pruis in hun artikelen nadruk leggen op het cynisme, hebben ze het over het vermeende cynisme waarmee de literaire wereld wordt beschreven – de wereld dus waarin ze zichzelf bewegen. Je kan er de tijdgeest bijhalen, maar je kan ook zeggen dat ze gewoon moeite hebben met een relatief cynische blik op hun eigen omgeving. Maar kijk, het boek gaat niet alleen over het uitgeverijwezen. Katja mag haar werkzaamheden met een lichtelijk cynische blik bekijken, maar als ze nadenkt over wat literatuur eigenlijk voor haar betekent, is er van cynisme geen sprake – eerder nog van oprechte sentimentaliteit. En eigenlijk gaat het boek daar over; over wat literatuur persoonlijk voor je kan betekenen. En ook over liefde, en het gebrek eraan. Mijn eigen favoriete hoofdstuk is 18, waarin Katja Ouwehand een bezoek brengt aan haar vroegere therapeut en na afloop bij haar boekenkast een kleine epifanie beleeft waarmee de twee verhaallijnen samenkomen. Maar nu ben ik mijn eigen boek aan het bespreken en dat moet je als auteur nooit doen, dat moet je aan deskundigen overlaten.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, winter in amerika | Tags: , , , , , , , , , , , , | 3 reacties